photo -> Amerikka -> Kalifornia -> San Francisco -> down town San Francisco ->

San Francisco Merenranta