φωτογραφία -> φύση -> δέντρα -> moraceae δέντρα -> ινδοσύκη ->

Banyan κλάδους


Φωτογραφία:Banyan κλάδους. Κατηγορία:ινδοσύκη
Στη μέση του δάσους δεν υπάρχει αυτό το μεγάλο δέντρο. Το δέντρο Banyan όσο κλαδιά και ένα χοντρό κορμό.