φωτογραφία -> φύση -> σύννεφα -> χαμηλά σύννεφα επίπεδο -> Cumulus congestus ->

Cumulus congestus