φωτογραφία -> φύση -> νερού -> πάγος -> πάγος λεπίδα ->

λεπίδα πάγο παγετώνων


Φωτογραφία:λεπίδα πάγο παγετώνων. Κατηγορία:πάγος λεπίδα