brunnslock Cepolina

Här finns detaljerade bilder på ett brunnslock, som är ett järn-lock som stänger en manlucka. Det är vanligt att ses längs vägen eller bryggor: när stora nog användas av arbetstagarna för att reparera skador på vattenledningar och avlopp system. Som du kan se plattan är rostig: rosten är en rödbrun täcka inträffade på järn och stål yta vid kontakt med luft och vatten.

foto -> naturen -> vatten -> brunnslock

Relaterade annonser
Relaterade foton
vag
Ledning