photo -> teknik -> larm ->

larm zoom


Det är mot bakgrund av en en oudoor larm, är färgen gul.