photo -> naturen -> djur -> insekter -> skalbagge ->

skalbagge svart Coleoptera


En svart skalbagge är att ha en promenad på en smäll. Skalbaggen var en helig insekt för egyptiska. Denna insekt, från skalbaggar familj, har ett elegant sätt att röra kroppen.