photo -> doga -> bulutlar -> yuksek duzeyde bulutlari -> cirrocumulus ->

cirrocumulus ondulatus sonsuz