müzik Cepolina

Bu kategori, çeşitli tür ve çan müzik enstrümanı gibi müzik ile ilgili görüntüleri içerir. Afrika araçların değil, aynı zamanda bir trompet gibi klasik olanları vardır. Çanlar genellikle kilise kulelerinden bir parçası ama sadece Katolik din ile bağlantılıdır. Bu bir Japon tapınak içinde ortak bir nesnedir.

fotoğraf -> sanat -> muzik

Ilgili reklamlar