photo -> Europe -> Italy -> Apulia -> Alberobello ->

Alberobello Saint Cosma Damiano basilica


The style of Saint Cosma Damiano, in Alberobello, is severe and clear.