photo -> Europe -> Italy -> Apulia -> Alberobello ->

Alberobello village shop


On some roofs of Alberobello houses are painted some white symbols.