photo -> Asia -> China -> Henan -> Kaifeng -> Grand Xiangguo monastery ->

Grand Xiangguo lion


Travel view of Grand Xiangguo monastery featuring Grand Xiangguo lion. The image location is Kaifeng in Henan, China.