photo -> Asia -> India -> rickshaws India ->

India auto rickshaws line taxi


An Indian rickshaw used as taxi