photo -> transport -> motorbike -> Kawasaki ->

Kawasaki FZ6 light reflections


Urban vehicle, Kawasaki motorbike brand, model Kawasaki FZ6 light reflections.