photo -> Asia -> Japan -> Koya San ->

Koya san Koya san Danjo Garan Saito roof


Travel view of Koya San featuring Koya san Danjo Garan Saito roof. The image location is Japan in Asia.