photo -> America -> Hawaii -> Maui -> sea Maui ->

Maui jungle sea line sea shore


Travel view of Maui featuring jungle sea line seashore. The image location is Maui in Hawaii, America.