photo -> Europe -> Italy -> Umbria -> Perugia ->

Perugia alley stairway


Travel view of Perugia featuring alley stairway. The image location is Umbria in Italy, Europe.