photo -> Asia -> Japan -> Tokyo -> Shinjuku ->

Shinjuku skyscrapers crane


Travel view of Shinjuku featuring skyscrapers crane. The image location is Tokyo in Japan, Asia.