photo -> Asia -> Japan -> Tokyo -> Shinjuku ->

Shinjuku skyscrapers road


Travel view of Shinjuku featuring skyscrapers road. The image location is Tokyo in Japan, Asia.