Friends
फ़ोटो -> एशिया -> चीन -> शंघाई -> संग्रहालय शंघाई ->

संग्रहालय शंघाई बुद्ध प्रतिमा तांग वंश


फोटो:संग्रहालय शंघाई बुद्ध प्रतिमा तांग वंश. श्रेणी:संग्रहालय शंघाई