photo -> Asia -> China -> Shanghai -> museum Shanghai ->

museum Shanghai stem bowl