photo -> Asia -> China -> Jiangsu -> inscribed stone tablets museum ->

museum Suzhou stone ideograms


Travel view of inscribed stone tablets museum featuring museum Suzhou stone ideograms. The image location is Jiangsu in China, Asia.