photo -> natur -> traer -> Araucaria ->

Araucaria trunk grener zoom


Symmetri er en del av naturen. Har mennesker en speilende kropp, mange planter har symmetrisk layout. Stammen av denne Araucaria er brun.