photo -> natur -> traer -> bark ->

bark trunk tau


To høye trær kan sees i denne hagen i Kina. Stammen av trærne er dekorert med noen brune tau. Grønt gress er på bakken.