photo -> transportere -> bat -> robat ->

roing kjøl skrog