photo -> Asia -> India -> rickshaws India ->

India auto rickshaws Ape Piaggio yellow detail


This is a rickshaw used in India as taxi.