photo -> Europa -> Turquia Europa -> Garganta Saklikent ->

Saklikent rocas barranco de barro suave