photo -> naturen -> molntacke -> medelhog niva moln -> ALTOCUMULUS castellanus ->

ALTOCUMULUS castellanus vindkraft


Vinden blåser, några ALTOCUMULUS moln täcker himlen.