photo -> naturen -> djur -> insekter -> fjaril -> vanessa virginiensis ->

Amerikanska dam vanessa virginiensis röd valeriana


Denna fjäril är utvinna nektar från en blomma. Namnet på fjärilen är amerikansk dam vaness. Namnet på blomman är röd valeriana.