photo -> Asien -> luft visningar Asien ->

Asien lagun


Detta är ett flygplan utsikt över en lagun tagna under en flygning till Kina.