photo -> naturen -> trad -> Moraceae trad -> Banyan ->

Banyan grenar Moraceae


Storleken på Banyan Tree är viktigt. Trädet är oftast höga och breda. Trädet ger skydd för många insekter och djur.