Categories
photo categories Klienter vatten flygplan havet molntäcke solnedgång roses anläggningar träd teknik idrott Mat berg bil arkitektur fåglar fiskar djur insekter sign snö
photo -> konst -> Musik -> ringklocka ->

Klockan gong uppdrag religionen USA


Denna stora klocka är symbolen för en religiös mission i Kalifornien, i USA. Klockan består av järn. På klockan finns det skrivet: El Camino Real 1769 1906.