photo -> Amerika -> Mexiko -> havet Mexiko ->

Mexico ingen jord