photo -> Europa -> Ryssland -> Moskva ->

Moskva Spasskaya tornet


Spasskaya tornet klockan i Moskva