photo -> Europa -> Ryssland -> Moskva ->

Moskva staty


En staty i centrum av Moskva