photo -> naturen -> anlaggningar -> agavaceae -> agave ->

agave potatorum vatten kvar


Denna gröna agave odlas på en vas med en tågstation i Italien.