photo -> teknik -> arme -> arme mix ->

armé ubåt havet objekt


Ubåten är en teknisk maskin. Ubåtar är också riktigt märkliga båtar.