photo -> naturen -> anlaggningar -> azalea ->

azalea rött


Azalea har gjort en sfär av röda blommor för att locka bin. Detta kluster av blommor är vackert.