photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark bit


This bit av barken på marken. Stammen är vit. Trädet är dött.