photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark brände brand


Solen visar brända barken på ett träd. Trädet kommer från en skog i Ligurien i Italien.