photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark chips


Ett gammalt träd fallit på marken. Vissa marker av bark nu lossnar från stammen.