photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark gröna bär


Vissa gröna bär är väntan från ett högt träd. Trädet är i en asiatisk trädgård.