photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark hål grind


Det finns ett hål på en gammal bark. Barken är grå och torr. Trädet är gammalt.