photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark knut


En knut är i mitten av denna torra stammen. Trädet är vit. Ljuset från solen visar en veinlike mönster.