photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark kork falla


Bilden har Ben skjutit i en skog i Ligurien i Italien. Skogen är på havet. Några bitar av bark faller på marken.