photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark mossa lav


Vissa lavar växer på barken av träd. Lavarna är vita. Skogen är i Ligurien i Italien.