photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark röd slivers chips


På stammen på detta träd finns det några marker av bark. Stammen är orange och rött, markerna är bruna.