photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark röda locket


En röd träd i skogen. De flesta av barken på trädet faller ner. Trädet är stort med gröna blad.