photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark snö


Vissa barken fallit på snön. Det är vinter tid. Den runda barken gör en skugga.