photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark trä detaljer


This tall, från Ligurien, har en röd bark. Barken former fina knop. Tallarna är långa och att tallarna. Tallar används för att göra pesto.